Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Đồng Khởi

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Photo
Họ và tên Dương Thanh Thủy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đồng Khởi
Quận/huyện Huyện Châu Thành
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 105 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thi Đành
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đồng Khởi
Quận/huyện Huyện Châu Thành
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 8329 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Thanh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đồng Khởi
Quận/huyện Huyện Châu Thành
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Đành
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/thidanh78
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đồng Khởi
Quận/huyện Huyện Châu Thành
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 1056 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên NGND. Dương Thị Ngọc Thanh
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/800thocon
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đồng Khởi
Quận/huyện Huyện Châu Thành
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 29 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Trung Kiên
Giới tính Nam
Website https://kienab7.violet.vn
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS An Bình
Quận/huyện Huyện Nam Sách
Tỉnh/thành Hải Dương
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 28586 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Trung Hiếu
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/daosoailuuhuong
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đồng Khởi
Quận/huyện Huyện Châu Thành
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
Điểm số 5058 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên NGND. Dương Thị Ngọc Thanh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đồng Khởi
Quận/huyện Huyện Châu Thành
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 19 (xem chi tiết)